Ανελκυστήρες και συστήματα στάθμευσης


Η Eurolift Α.Ε. εκτός των ανελκυστήρων οχημάτων, δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλισθούν νέες θέσεις parking σε χώρους με περιορισμένες δυνατότητες, εγκαθιστώντας την κατάλληλη μηχανική διάταξη στάθμευσης.

Κατάλληλα για υπόγεια πολυκατοικιών, κτίρια γραφείων και όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος.

Ιδανικά για την κάλυψη της υποχρέωσης συγκεκριμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης σε νεοαναγειρόμενες οικοδομές.

Συστήματα στάθμευσης που εξασφαλίζουν τον διπλάσιο αριθμό οχημάτων σε χώρους που προορίζονταν για ένα ή δύο οχήματα καθώς και δυνατότητα κατακόρυφης ανύψωσης μεταξύ δύο ή περισσότερων επιπέδων όπου είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί ανελκυστήρας ή να κατασκευαστεί ράμπα.

Χαρακτηριστικά

Διπλασιασμός θέσεων στάθμευσης
Ελάχιστη δέσμευση χώρου
Έυκολη και γρήγορη εγκατάσταση
Κάλυψη νομοθεσίας
Πλήρης πιστοποίηση και σήμανση CE 

 
youporn